หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเกม สามารถติดต่อได้ที่
natanun.ka@cmu.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-943869
 
 
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 053-943869 แฟกซ์ 053-216747,943818
 
Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200
Tel. +66 53 943869 Fax. +66 53 216747 ,943818